Kontaktperson: Vigdis Yttervik tlf. 452 24 268

Åpent møte med foredrag

NTF Østfold inviterer til åpent møte:

Tid: Torsdag 18. april 2013 kl. 19
Sted: Lande Bo- og Servicesenter, Råkilveien 35,  Sarpsborg (ved Madam Arnesensvei).

Foredrag ved Elisabeth Brekken, tidligere leder av kontaktutvalget for hypertyreose i NTF.
Tema: Stressmestring ved stoffskiftesykdommer

Medlemmer kr 50, ikke-medlemmer kr 100.

Vel møtt!